Avís legalAvís Legal

- Identificació

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), les dades identificatives del titular del domini web ARÚCIA FLORS són: ARIADNA NOGUÉ, amb NIF 48041089T i domicili a Pujolís S.N. 08509 Santa Cecília de Voltregà Correu electrònic de contacte: info@aruciaflors.com.

ARÚCIA FLORS és una marca registrada.

- Usuaris

L'USUARI que accedeix a aquest Portal accepta per raó del dit accés les presents Condicions Generals d'Ús. Aquestes condicions seran d'aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin de compliment obligat.

- Ús del portal

www.aruciaflors.com proporciona accés a continguts a Internet conformats per informació comercial, fotografies i imatges i dades (d'ara endavant “els continguts”) pertanyents a ARÚCIA FLORS.

L'USUARI assumeix la responsabilitat del bon ús del portal.

Aquesta responsabilitat s'estén a l'obligació de registrar-se quan sigui necessari per accedir a serveis o continguts determinats.

En el procés de registre l'USUARI serà responsable d'aportar dades veraces, exactes i actualitzades.

Després de completar satisfactòriament el procés de registre a l'USUARI se li pot assignar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ARÚCIA FLORS ofereix a través del seu portal ia títol enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-les per

(i) difondre continguts il·lícits o immorals o realitzar comentaris que atemptin contra la moral o bon gust;

(ii) causar danys a la web o als sistemes informàtics de ARÚCIA FLORS o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics;

(iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

ARÚCIA FLORS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons ell, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas ARÚCIA FLORS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

- Propietat intel·lectual i industrial

ARÚCIA FLORS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts a la mateixa, ja sigui com a autora dels dissenys, imatges i textos publicada o com a llicenciatària per al seu ús o publicació.

ARÚCIA FLORS es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que li pertanyen.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de ARÚCIA FLORS.

L'USUARI es compromet a respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial de ARÚCIA FLORS.

L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ARÚCIA FLORS.

- Limitació de responsabilitat

ARÚCIA FLORS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a l'USUARI per la interrupció d'ús al portal o la manca de disponibilitat, errors o omissions en els continguts, transmissió de virus o programes maliciosos per accés a continguts.

- Modificacions

ARÚCIA FLORS es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

- Enllaços

En cas que a la web de ARÚCIA FLORS es disposessin enllaços cap a altres llocs d'Internet, ARÚCIA FLORS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts, per la qual cosa, en cap cas, no assumirà responsabilitat per aquests continguts.

Així mateix, la inclusió dels enllaços esmentats o la referència a terceres entitats no implicarà cap tipus d'acord d'associació, oferta o relació comercial que vinculi ARÚCIA FLORS amb les entitats connectades.

- Llei i jurisdicció aplicable

La relació entre ARÚCIA FLORS i l'USUARI es regirà per la llei espanyola.

Qualsevol controvèrsia derivada de les condicions dús del web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Condicions d'ús

Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre ARÚCIA FLORS Pujolís S.N. 08509 Santa Cecília de Voltregà i els tercers (d'ara endavant, “Usuaris”) que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web oficial de ARÚCIA FLORS (www.aruciaflors.com), d'ara endavant la “Botiga”).

- Entrega a domicili

1.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de Catalunya, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori.

Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'USUARI indiqui una vegada comprovat el pagament, i el termini màxim de lliurament serà el de trenta (30) dies establert per defecte a la Llei.

1.2 Els temps de lliurament seran els següents: Catalunya: de dilluns a dissabte.

No obstant això i degut a la situació excepcional que s'ha generat pel virus COVID-19, pot ser que la comanda pateixi algun retard.

Encara que treballarem perquè això no passi, aconsellem planificar la compra en la mesura que sigui possible.

Els rams i lliuraments seran sempre amb data determinada i la comanda s'haurà d'haver realitzat amb un mínim de 3 dies hàbils d‟antelació.

1.3 El servei de lliurament de ARÚCIA FLORS, es fa amb repartiment propi.

No se serviran comandes a Apartats de Correus.

1.4 El cost dels lliuraments a domicili està inclòs al preu dels Productes.

1.5 El preu de la tramesa inclou l'IVA corresponent (21%).

1.6 ARÚCIA FLORS no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades no siguin correctes, siguin inexactes o estiguin incompletes o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari després de diversos intents de lliurament.

1.7 Els lliuraments a hospitals, hotels, tanatoris, organismes públics i altres llocs on hi hagi restriccions per a l'accés al públic en general, els encàrrecs florals/plantes, seran lliurats a la recepció, o lloc similar, sempre que no fos possible el lliurament a la mà al propi destinatari.

1.8 En cas de facilitar un domicili erroni o incomplet o en cas d'absència en el moment del lliurament sense possibilitar el lliurament a un tercer/dipositari, cal avisar el client perquè aboni les despeses d'un segon lliurament.

- Horaris i dies de repartiment

2.1 ARÚCIA FLORS no fa lliuraments de comandes de la botiga diumenges ni festius.

2.2 Sempre que el producte estigués disponible, ARÚCIA FLORS garanteix el lliurament de la comanda en un termini màxim de 72 hores si el correu electrònic de confirmació es rep de DLL-DV i en un termini màxim de 96 hores si el correu electrònic de confirmació de comanda es rep DS-DG o festius.

En cas d'existir algun problema amb l'estoc de flors fresques o plantes, es comunicarà a l'USUARI el nou termini de lliurament.

2.3 En qualsevol dels supòsits anteriors en els quals no sigui possible fer el lliurament, aquest es realitzarà el dia hàbil següent.

- Condicions del producte

La composició final dels treballs florals, tant en quantitat com en tipus i color de les flors, així com les bases i complements utilitzats poden patir alguna variació respecte a les imatges presentades, si bé en tots els casos el valor final del ram lliurat es ajustarà al valor del ram sol·licitat.

La diferent època de l'any o les variacions en les existències de flors o recipients a cada moment poden portar a variacions del producte.

- Mètode de pagament

El cobrament es farà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, en una plataforma segura de pagament.

Després de verificar la targeta, el sistema es connectarà amb el banc que l'ha emesa perquè el comprador autoritzi la compra.

Quan el banc confirmi l'autenticació, s'efectuarà el càrrec a la targeta.

En cas contrari, la comanda es cancel·larà.

Confirmada la transacció, es comunicarà a través de la pròpia pàgina web un número de comanda.

Així mateix, es remetrà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicades.

La manca de recepció d'aquest missatge pot ser deguda a algun problema transitori de comunicacions a la xarxa oa algun error d'escriptura a l'adreça de correu electrònic comunicada.

En tots dos casos, és aconsellable que contacteu amb ARÚCIA FLORS via email: info@aruciaflors.com.

- Servei d'atenció al client

Si voleu fer una consulta, comunicar una incidència o reclamació, podeu contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: info@aruciaflors.com